Priser & tilskud

Kr. 10.500,- pr. måned, skal indbetales seneste hverdag , måneden forud, prisen er inkl. mad i alle 12 måneder.


Kr. 7.740,- er kommunalt tilskud i Rudersdal

Kr. 2.760,- er egen betaling


Årlig egenbetaling: kr. 33.120,- for privat pasning hos mig.


Årlig egen betaling for kommunal dagpleje: kr. 41.520,-

Årlig egen betaling for kommunal vuggestue inkl. mad: kr. 45.960,-


Priserne reguleres hvert år d. 1. januar.


Der ydes søskenderabat efter gældende regler.

Alle måltider er inkl. i prisen, dog ikke hvis der skal gives specialkost.

Priser & tilskud for 2023

En privat børnepasser- Er en del af frit valg ordningen


- Er godkendt og få tilsyn af kommunen.


- Den private børnepasser og forældre "vælger" hinanden


- Fører selv venteliste og indgår kontrakt med forældrene


- Bestemmer selv sine åbningstider og har derfor mulighed for at være flexibel


- Er selvstændig erhvervsdrivende


Opsigelse

Med mindre andet aftales, ophører pasningsaftalen   uden yderligere varsel med udgangen af mdr. før barnet fylder 3 år.


Forældrene har pligt til at oplyse om børnehave start, så snart et tilbud herom accepteres.


Hver part kan opsige aftalen med skriftlig varsel på 3 mdr. til månedens udgang.


Manglende betaling kan føre til at børnepasseren kan opsige kontrakten uden 3 mdr. varsel.